PC Care Disribution Sdn Bhd


PC Care Distribution Sdn Bhd adalah sebuah syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan diiktiraf taraf Bumiputera. Objektif kami adalah memberi pembekalan dan perkhidmatan yang cemerlang, berkualiti dan memenuhi kepuasan pelanggan.

Kami mempunyai kepakaran sebagai pembekal dan perkhidmatan dalam bidang seperti di bawah:-

010201 ALATULIS [Pembekal]
020101 PERABOT
020201 MESIN-MESIN PEJABAT [Pembekal]
020300 PERKAKAS ELEKTRIK [Pembekal]
040200 ALAT BANTUAN MENGAJAR [Pembekal]
050200 PAKAIAN DAN KELENGKAPAN
060100 KAMERA / PERALATAN
070100 PERALTAN / PAKAIAN SUKAN
070200 CENDERAMATA DAN HADIAH
210101 PERSONAL COMPUTER & RELATED PERIPHERAL & SERVICES
210102 SMALL TO LARGE MULTI-USER SYSTEMS & SERVICES
210103 WORKSTATIONS AND RELATED PERIPHERAL & SERVICES
210104 SOFTWARE PRODUCT AND SERVICES
210105 OTHER COMPUTER RELATED SERVICES
210106 NETWORKING PRODUCTS & SERVICES
220101 ALAT HAWA DINGIN (WINDOW /SPLIT)
220204 PENGURUSAN PAMERAN / PENTAS
220205 TENAGA PENGAJAR
220702 RAKAMAN
220703 FOTOGRAFI
220704 AUDIO VISUAL
221501 MEDIA ELEKTRONIK (TIDAK TERMASUK KERTAS PERCETAKAN)

Oleh itu, Syarikat kami amat berharap agar pihak tuan/puan dapat memberi peluang kepada syarikat kami untuk memberi pembekalan dan perkhidmatan di tempat tuan di masa akan datang. Kerjasama dari pihak tuan/puan amat kami harapkan. 
Copyright 2007 PC Care Distribution Sdn Bhd All Rights Reserved
Designed by Xover